Adaptacija stana “J”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Postojeći stan na 4. katu stambene zgrade trebalo je preoblikovati u kvalitetniju funkcionalnu cjelinu.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTANT SURADNIK

Saša Jungić

PROJEKTIRANJE

2023.

NETO POVRŠINA

51 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS