Galerija u stanu “P”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Kada dođe do promjene u broju ukućana treba napraviti intervencije u postojećim mogućnostima, tj. gabaritima stana. Tako je trebalo veću sobu u donjogradskom stanu podijeliti na dva dijela, bez da se zadire u postojeće otvore (unutarnje i vanjske). Soba je podijeljena na dva gotovo jednaka dijela i tako su se dobile dvije manje spavaće sobe s galerijama, jedna za djevojčicu a jedna za dječaka.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2018.

NETO POVRŠINA

22 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS