Natječaj Vlaška

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Prijedlog ovog idejnog rješenja je nova regulacija potoka čime bi se potok djelomično ponovo vratio na površinu, te na taj način aktivirao Staru Vlašku ulicu. Novom regulacijom, tok potoka bi se preusmjerio iz ulice Ribnjak u Branjugovu ulicu gdje bi i dalje tekao podzemno do križanja sa Starom Vlaškom. Potok bi izvirao na zapadnoj strani Stare Vlaške, te ponirao na završetku ulice s istočne strane, prateći prirodni pad terena. Potok bi ulicom meandrirao, te na taj način stvarao mikrolokacije druženja, odmora i zabave. Nakon poniranja, potok bi se vratio u svoj postojeći podzemni tok, te nastavio dalje istim tokom kao i danas.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić i Saša Jungić

PROJEKTIRANJE

2024.

OBUHVAT

3500 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS