Obiteljska kuća “R”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Dugi, gotovo poljoprivredni teren, pozicioniran je između prometnice i šume. Želja investitora je bila niska kuća s podrumom koja je pozicionirana bliže šumi kako bi zadržala vlastitu intimu. Taj pogled najviše iskorištava veliki jedinstveni prostor kuhinje, blagovanja i dnevnog boravka. Na boravišni dio veže se veća terasa s ljetnom kuhinjom. Oblikovno i volumenski to su dva dvostrešna međusobno povezana objekta.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2021.-

OBUHVAT

1701 m2

BRUTO POVRŠINA

329 m2

NETO POVRŠINA

276 m2

PROJEKT STATIKE

Konstrukta d.o.o. – Antonio Maglov

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Electrical Design d.o.o. – Ivan Lovrić.

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

FIZIKA ZGRADE

Moment Sile d.o.o. – Stijepo Sambrailo

PROJEKT VATRODOJAVE

ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS