Poslovno-stambena građevina u Petrinjskoj ulici

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Natječajni rad za projekt poslovno-stambene građevine u Petrinjskoj ulici u Zagrebu. Zgrada je odignuta od partera na laganim stupovima sa staklenom bazom. Od prvog kata do krovišta, pročelje je izvedeno kao stakleno sa pocinčanim panelima kao zaštitom od sunca. Svaka jedinica sama može regulirati količinu zaštite od sunca i na taj način postiže se razigranost panelima na fasadi. Stanovi su projektirani sa centralnom jezgrom i kružnim kretanjem. Ravno krovište iskorištava se kao nenatkrivena terasa za stanove na posljednjoj etaži.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2018.

OBUHVAT

3006 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS