Rekonstrukcija bivše Jadrolinijine pronice rublja

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Na području Batale u Dubrovniku, u dvorišnim zgradama nalazila se Jadrolinijina praonica rublja. Ista je s vremenom izgubila smisao korištenja te je zapuštena i propala. Projektom se predviđa revitalizacija objekata i prenamjena u apartmane za vlastite potrebe. Specifičnost situacije je blizina mora i jednostrana orijentiranost što uvelike otežava adekvatnu prenamjenu. Odabirom materijala i otvorima pokušalo se stvoriti maksimalno ugodan prostor koliko to uvjeti dozvoljavaju.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2020.-

OBUHVAT

823 m2

BRUTO POVRŠINA

562 m2

NETO POVRŠINA

446 m2

PROJEKT STATIKE

Konstrukta d.o.o. – Antonio Maglov

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Electrical Design d.o.o. – Ivan Lovrić.

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

FIZIKA ZGRADE

Moment Sile d.o.o. – Robert Pančić

PROJEKT ZAŠTITE NA RADU

Tehnoekspert d.o.o. – Mario Ivelić

PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA

Požar projekt j.d.o.o. – Pero Mojaš
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS