Uređenje javne površine i oblikovanje spomen obilježja žrtvama Holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

U sjecištu novonastalih cardo i decumanusa nalazi se instalacija koja psiho-vizualno djeluje na čovjeka. Instalacija je podijeljena u četiri kvadratna prstena izvedena od čeličnih panela, no svaki je u drugačijoj obradi. Vanjski prste potpuno je poliran tako da reflektira današnjicu. Spuštajući rampama prema središtu, paneli postaju sve viši i sve grublje obrađeni. Centralni prsten izveden je od kortena, dakle najgrublja obrada. Visina se povećala. Na podu se nalazi kortenska mreža, a reflektori ispod mreže paljenjem i gašenjem stvaraju dodatnu doživljaj. U istom trenu smanjuje se buka okoline jer smo okruženi sa četiri prstena panela, te smo fokusirani samo na vlastite unutarnje doživljaje.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2017.

OBUHVAT

506 m2

BRUTO POVRŠINA

1820 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS