Villa “Gaia”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Uz projekt ville “Hestia” smjestila se villa “Gaia”. Projektirana je na vrlo sličan način te je potrebno na spretan način svladati veliku visinu u terenu, s time da podzidi ne smiju biti previsoki. Jedinstveni spektakularni pogled je najveća prednost predmetne parcele.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2019.-

OBUHVAT

2934 m2

BRUTO POVRŠINA

352 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS