Villa “Hestia”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Na strmom kaskadnom terenu, cijelom obrađenim u suhozidu, smještena je Villa “Hestia”. Kuća mora biti smještena na način da sa prometnice poviše nije vidljiva a da je dovoljno udaljena od postojećih kulturnih dobara. Uz to trebalo je sačuvati postojeću vegetaciju. U uskom, preostalom dijelu parcele na kojem je moguće graditi, projektirana je moderna reinterpretacija ljetnikovca.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2019.-

OBUHVAT

2934 m2

BRUTO POVRŠINA

321 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS