Ulica iza crkve “Sv. Nikola”

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Prostor, tj. prometnica iza crkve “Sv. Nikole”, nikada nije u potpunosti završen. Crkva je u posjedu imala veću količinu kamena koji je neadekvatan da bi podnio teret vozila, no isti se trebao iskoristiti barem za dio popločenja. Uz tu vrstu kamena odabrani su vizualno prihvatljivi betonski opločnici koji mogu podnijeti teret svih vrsta vozila. Uz samu crkvu, a prema željama investitora smještena je nova klupa i kameni stol. Stare kamenice su dobile novu svrhu u vidu dekorativne rasvjete.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTIRANJE

2017.

OBUHVAT

217 m2
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS