Rekonstrukcija O. Š. “Antun Masle” s dogradnjom športske dvorane

Lokacija

Godina

Kategorija

Status

Klijent

Jednodijelna sportska dvorana u mjestu Orašac kraj Dubrovnika smjestila se na vanjsko igralište uz zgradu osnovne škole “Antun Masle”. Dvorana je povezana sa zgradom škole toplom vezom te joj se može pristupiti iz zgrade škole ili autonomno iz dvorišta. Kako bi se izbjeglo pregrijavanje dvorane i pokušalo smanjiti gubitke potrošnje energije, dvorana je ukopana u zemlju za jednu etažu. Na taj način zgrada dvorane se ne nameće svojom visinom zgradi škole, nego ostvaruje vizualni dijalog. Otvori prema jugozapadu imaju horizontalne i vertikalne betonske brisoleje koji služe kao idealna zaštita od sunca u ljetno doba.

Zatečeno stanje / IZVEDBA

Nacrti

Vizualizacija

PROJEKTANT

Juraj Luetić

PROJEKTANT SURADNIK

Dora Luetić

PROJEKTIRANJE

2019.-2021.

OBUHVAT

6295 m2

BRUTO POVRŠINA

1354 m2

NETO POVRŠINA

1197 m2

PROJEKT STATIKE

Konstrukta d.o.o. – Antonio Maglov

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Electrical Design d.o.o. – Ivan Lovrić.

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

Build Design d.o.o. – Deni Popović

FIZIKA ZGRADE

Moment Sile d.o.o. – Stijepo Sambrailo

GEOMEHANIKA

Institut IGH d.d. – Ivica Samardžija

PROJEKT VATRODOJAVE

Electrical Design d.o.o. – Ivan Lovrić

PROJEKT ZAŠTITE NA RADU

Tehnoekspert d.o.o. – Mario Ivelić

PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

Radius projekt d.o.o. – Hrvoje Kostelac

PROJEKT ZAŠTITE OD POŽARA

Požar projekt j.d.o.o. – Pero Mojaš

PROJEKT DIZALA

Metus dizala d.o.o. – Božidar Fumić
ili dijelite
Još projekata
KONTAKTIRAJTE NAS